Alle categorieën

Website Voorwaarden

Website Voorwaarden

Bedankt voor het bezoeken van deze website. Zorg ervoor dat u de voorwaarden in dit document aandachtig leest, aangezien elk gebruik van deze website betekent dat u de hier vermelde voorwaarden heeft geaccepteerd.

Verwijzingen op deze website naar "wij", "onze" etc. verwijzen naar LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD.. en al haar dochterondernemingen. Elke verwijzing naar deze website op deze website verwijst naar elke persoon die contact opneemt met en/of deze website gebruikt.

Privacyverklaring website Alle persoonlijke informatie of informatie die naar deze website wordt verzonden, is onderworpen aan het privacybeleid van LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD.'s bescherming van privacy en persoonlijke gegevens zoals uiteengezet op deze website.

Juistheid, volledigheid en actualiteit van informatie Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de website. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico. U stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor eventuele wijzigingen in de informatie en informatie op deze website.

transmissie Alle niet-persoonlijke communicatie of materialen die u via e-mail of anderszins naar de Site verzendt, inclusief alle materialen, vragen, opmerkingen, suggesties of andere soortgelijke inhoud, worden als niet-vertrouwelijk en niet-privé beschouwd. Alle inhoud die door u op de site wordt verzonden of geplaatst, is eigendom van LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. en mag voor elk doel worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, verzending, distributie, uitzending en plaatsing. Bovendien zal LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. is gratis te gebruiken voor verschillende doeleinden (inclusief maar niet beperkt tot productontwikkeling, productie, promotie en marketing). Alle bovengenoemde gerelateerde toepassingen, LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. is niet verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie. Door informatie te verstrekken, garandeert u ook dat de door u verstrekte informatie eigendom is van u en niet betrokken zal zijn, en dat LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. zal geen inbreuk maken op de rechten van een derde partij of ons anderszins schenden door de informatie te gebruiken. Elke toepasselijke wet. De LINYI ZHULI VERPAKKINGSMATERIALEN CO., LTD. is ook niet verplicht om de ingediende informatie te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten ® De houder van het geregistreerde handelsmerk is LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD.. De LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. behoudt zich alle rechten voor.

De auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van alle tekst, afbeeldingen en ander materiaal op deze website zijn eigendom van LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. of zijn gelicentieerd door de betreffende eigenaar.

Het is u toegestaan ​​deze website te bezoeken, uittreksels (referenties) te kopiëren, af te drukken naar uw harde schijf of door te sturen naar anderen. De enige vereiste is dat u alle auteursrechten, andere eigendomsvermeldingen en handelsmerkvermeldingen op de kopie moet bewaren. De reproductie van enig deel van de website mag niet commercieel worden verkocht of verspreid, noch mag het worden gewijzigd of toegevoegd aan andere werken, publicaties of websites

De handelsmerken, logo's, lettertypen en servicemerken (gezamenlijk "handelsmerken" genoemd) die op deze website verschijnen, zijn eigendom van LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD.. Niets op deze website kan worden beschouwd als het verlenen van een licentie of het gebruik elk van de handelsmerken die op deze website voorkomen. Behalve zoals bepaald in deze Algemene voorwaarden, is het ten strengste verboden om de handelsmerken op deze website of enige andere inhoud op deze website te gebruiken. Houd er ook rekening mee dat LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. zal haar intellectuele eigendomsrechten direct volledig implementeren tot het maximale wettelijke niveau.

Link naar andere sites Links binnen de LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. website kan u leiden naar niet-LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. netwerk en systemen. LINYI ZHULI VERPAKKINGSMATERIALEN CO., LTD. is niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of functionaliteit ervan. De link is te goeder trouw verstrekt en LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. zijn niet verantwoordelijk voor eventuele latere wijzigingen aan de gelinkte website. Het plaatsen van andere websites in de links betekent niet dat LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. herkent ze. We raden u ten zeerste aan om de juridische en privacyverklaringen op alle andere websites die u bezoekt te lezen en te begrijpen.

Gebruik deze website op eigen risico.

Garantie Deze website biedt u een "as is" en "as available" basis, en LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. geeft geen enkele vorm van garantie, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins (inclusief impliciete garanties van commerciële verkoop). geslacht, bevredigende kwaliteit en toepasbaarheid voor een specifiek doel), inclusief garantie of weergave van de informatie op de website zal volledig, nauwkeurig, betrouwbaar, tijdig zijn, geen inbreuk maken op rechten van derden, toegang tot deze website zal onbelemmerd zijn of er zal geen fouten binnen de website. En het virus, deze website zal veilig zijn, en elk advies of advies van de website om LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. nauwkeurig of betrouwbaar is. Elke verklaring of garantie wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaan, dus sommige uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Raadpleeg uw lokale wetgeving.

We behouden ons het recht voor om uw toegang tot deze website of enige functies van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beperken, op te schorten of te beëindigen.

Wettelijke aansprakelijkheid Wat de reden ook is en vanwege uw contact, gebruik, onvermogen om deze website te gebruiken, wijzigingen in de inhoud van de website of toegang tot een andere website vanwege de links op deze website, of voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving of om berichten te e-mailen die door ons naar ons zijn verzonden Elke actie die al dan niet door ons is ondernomen, of het nu gaat om directe, incidentele, gevolg-, indirecte, speciale of punitieve schade, kosten, verliezen of aansprakelijkheden, LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. en/of andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, productie of vertegenwoordiging van ons. De persoon van de website aanvaardt geen enkele wettelijke verantwoordelijkheid of verplichting.

LINYI ZHULI VERPAKKINGSMATERIALEN CO., LTD. en/of andere personen die betrokken zijn bij de totstandkoming, productie of verzending van deze website zijn niet verantwoordelijk voor het materiële onderhoud en de dienstverlening van deze website of voor eventuele correcties, updates of berichten met betrekking tot deze website. Alle materialen op deze website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bovendien heeft LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. heeft geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade die ertoe kan leiden dat uw computerapparatuur of andere eigendommen worden geïnfecteerd met het virus als gevolg van uw gebruik, toegang of download van enig materiaal op deze website. Als u ervoor kiest om materiaal van deze website te downloaden, doet u dit op eigen risico.

Verboden activiteit Het is u verboden om deel te nemen aan enige handeling die LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. wordt geacht ongepast te zijn en/of zal naar eigen goeddunken als onwettig worden beschouwd of verboden door enige wet die van toepassing is op de Site, inclusief maar niet beperkt tot:

Elke handeling die een inbreuk op de privacy zou vormen (inclusief het uploaden van persoonlijke gegevens zonder de toestemming van de betrokkene) of de wettelijke rechten van een ander individu;

Gebruik van deze website om LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD., zijn werknemers of anderen kapot te maken of te ondermijnen of om de goede reputatie van LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. op deze manier; Het uploaden van een bestand dat een virus bevat en schade toebrengt aan eigendommen van LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. of andere persoonlijke eigendommen;

Het plaatsen of verzenden van ongeoorloofd materiaal naar de Site, inclusief maar niet beperkt tot systemen of cyberbeveiliging, racisme, racisme, obsceniteit, waarvan wij denken dat dit overlast, nadeel of schending van LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD kan veroorzaken. of externe bedrijven, Bedreigend, pornografisch of ander illegaal materiaal.

Jij en LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. stemmen ermee in dat elk geschil of elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, onderworpen is aan de wetten van de Speciale Administratieve Regio Hongkong en onderworpen is aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de Speciale Administratieve Regio Hongkong.

Gebruik van de websiteTenzij anders vermeld, is deze website alleen voor persoonlijk gebruik en niet voor commercieel gebruik. U mag anderen niet machtigen om deze website te gebruiken;

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken eenzijdig materiaal te bekijken, bewerken, verplaatsen of verwijderen dat wordt weergegeven of geplaatst op de website of het prikbord zonder voorafgaande kennisgeving;

U mag op geen enkele manier Materialen, inclusief de code en software op de Site, wijzigen, kopiëren, opnieuw instellen, opnieuw afdrukken, uploaden, posten, verzenden of distribueren;

U stemt ermee in geen obsceniteit, laster of opruiing te gebruiken en geen materiaal te plaatsen dat lasterlijk, beledigend, intimiderend, racistisch of hatelijk is op deze website. U stemt ermee in deze website alleen te gebruiken in overeenstemming met de wet.

U bent ervoor verantwoordelijk dat al het materiaal dat u op de site verstrekt of op het Bulletin Board of Forum of elders plaatst, geen inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken of andere persoonlijke of exclusieve rechten van derden.

U stemt ermee in de Site en de bijbehorende software, hardware en/of servers op geen enkele manier te beschadigen, te bedekken, aan te vallen, te wijzigen of te verstoren.

Als u zich niet aan de bovenstaande voorwaarden houdt, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot deze website op te schorten of te beëindigen, ongeacht of zij de kennisgeving op verschillende tijdstippen op de website plaatsen.

Vertrouwelijkheid en vertrouwelijkheidsovereenkomstU stemt ermee in geen vertrouwelijke informatie openbaar te maken, te kopiëren, te gebruiken, direct of indirect te verstrekken die wordt verkocht of bekendgemaakt aan een derde partij en openbaar wordt gemaakt door LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD.. Dit zal worden gemarkeerd als "vertrouwelijke informatie" of iets dergelijks , inclusief bedrijfseigen materialen, processen en technieken met betrekking tot toekomstige beoordeling en testen van product- of serviceconcepten in online of offline enquêtes of discussies.